Återvinning

Återvinning / Avveckling

Återvinning

Vi hjälper er att bli av med alla slags möbler ni inte vill ha kvar eller inte längre behöver. I första hand säljs möblerna för återbruk, och ni får pengar tillbaka. Återbäringen baseras på inventeringar och bedömningar av andrahandsvärden samt på omfattningen av de inventarier och material som avvecklas. Framför allt är efterfrågan på metaller och elektronikskrot stor.

Möbler som inte återanvänds levererar vi till vår samarbetspartner BIG BAG för återvinning, förbränning eller deponi. Efter att vi först separerat till exempel trä, plast, järn och elektronik.

Återvinning i Stockholm vi har samarbete med: Stena, Big Bag, Gladö kvarn.

Vi tillhandahåller kärl som ni kastar ert kontorspapper i. Ni behöver bara bestämma antal och typ av kärl. Bestäm datum och tid när ni vill att behållarna ska vara på plats på kontoret. När allt är sorterat och klart kommer vi och hämtar behållarna – och sätter dit tomma. Sedan kör vi papperet till närmaste miljöstation. Enkelt och smidigt, samtidigt som ni gör en stor insats för miljön.

Vi kan också komma överens med er om att hämta mycket mer än kontorspapper, till exempel wellpapp, tidningar, glas, metall och elektronikskrot.